Z radością pragnę przekazać informację, że 18 marca br o godz. 18.00. w kościele pw. św. Józefa w Połczynie-Zdroju z okazji odpustu parafialnego zostanie odśpiewany AKATYST ku czci naszego Patrona, św. Józefa Oblubieńca NMP.

Akatyst ten będzie składał się z 24 zwrotek. Wszystkie zwrotki będą miały charakter „poetyckich kazań”. Ich treść będzie koncentrowała się na Tajemnicy Wcielenia i roli jaką odegrał w tej „tajemnicy” św. Józef. Część tekstów będzie również odwoływała się do życia i kultu św. Józefa. Poszczególne wezwania będą miały formę pozdrowienia i będą zaczynały się od słowa „witaj”. Będzie to dla nas okazja, aby pogłębić naszą pobożność i duchowość chrześcijańską.

Chcę zaprosić wszystkich, dla których św. Józef jest Kimś bliskim, do udziału w tym pięknym hymnie uwielbienia i dziękczynienia.

Ks. Prob. Zb. Witka-Jeżewski

LIST APOSTOLSKI "ORIENTALE LUMEN"

Często czujemy się dzisiaj zamknięci w granicach teraźniejszości: człowiek jakby zagubił świadomość, że przynależy do historii, która go poprzedza i po nim następuje. W tym wysiłku określenia swojego miejsca między przeszłością a przyszłością, z sercem wdzięcznym za dobrodziejstwa już otrzymane i za te, których oczekujemy, w szczególności Kościoły Wschodu dają świadectwo wyjątkowego poczucia ciągłości, którego przejawem jest Tradycja i oczekiwanie eschatologiczne.

Tradycja jest dziedzictwem Kościoła Chrystusowego, żywą pamięcią o Zmartwychwstałym, którego spotkali i o którym dali świadectwo Apostołowie; przekazali oni żywą pamięć o Nim swym następcom w nieprzerwanej linii, poręczonej sukcesją apostolską przez nałożenie rąk, aż do Biskupów dzisiejszych. Wyraża się ona w dziedzictwie historycznym i kulturowym każdego Kościoła, ukształtowanym przez świadectwo męczenników, ojców i świętych, jak też przez żywą wiarę wszystkich chrześcijan w ciągu wieków, aż do naszych dni.

Jeśli Tradycja uczy Kościoły wierności temu, co je zrodziło, to oczekiwanie eschatologiczne pobudza je, by były tym, czym jeszcze nie są w pełni i czym mają się stać zgodnie z wolą Pana, a zatem by szukały zawsze nowych dróg wierności, przezwyciężając pesymizm, ponieważ są skierowane ku Bożej nadziei, która nie zawodzi.

Jan Paweł II

LIST APOSTOLSKI "ORIENTALE LUMEN"

Lokalizacja i kontakt

Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

  akatyst@polczyn2037.pl

Wideorelacja z tego wydarzenia:

Nabożeństwo Akatystu, odprawione w Połczynie Zdroju po raz pierwszy w dniu 8 grudnia 2017r., zostało przygotowane w ramach projektu Połczyn Zdrój 2037 – jako efekt współdziałania osób chętnych poświęcić swój czas i energię na inicjatywy podnoszące atrakcyjność naszego rodzinnego miasta. Patrząc na otaczający nas świat oczami wiary, dostrzegamy wyjątkowość sytuacji, gdy za patronalnych opiekunów naszej małej ojczyzny dane nam jest mieć Matkę Bożą i świętego Józefa. Z takiej prostej refleksji płynie nasze osobiste przekonanie, że za ich wstawiennictwem, nie zabraknie nam energii służącej rozwojowi Połczyna Zdroju. Chcielibyśmy by nasze działania i inicjatywy służyły budowaniu marki naszego miasta i do współpracy na tym polu zapraszamy wszystkich, niezależnie od reprezentowanych poglądów.

Jesteśmy też przekonani, że czasowa perspektywa naszych działań jaką sobie założyliśmy – rok, w którym Połczyn będzie świętował 700lecie posiada praw miejskich - pozwoli nam wszystkim realizować inicjatywy służące budowie renomy Kurortu z duszą.

Kościół Rzymskokatolicki pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

  akatyst@polczyn2037.pl